Dlaczego 2Return?

Będąc częścią Grupy Rotom, 2Return posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do skutecznego i efektywnego zarzadzania przepływem opakowań dla nawet najbardziej skomplikowanego łańcucha dostaw. Zmniejszamy dystans a co za tym idzie koszty generowane przez transport, zapewniamy odpowiednią kontrolę nad jakością opakowań w każdym momencie cyklu, dostarczamy w systemie just-in-time zapewniając płynność produkcji. Nasz zaawansowany system IT zapewni szczelność procesu zapobiegając niekontrolowanej utracie produktów logistycznych.

Dzięki współpracy z 2Return możesz skupić się jedynie na własnym businessie zostawiając cały proces dbania o Twoje produkty logistyczne naszym specjalistom, oczekując na wymierne i konkretne oszczędności takie jak zmniejszenie kosztów opakowań, dodatkowa przestrzeń magazynowa, brak ryzyka związanego z magazynowaniem pustych opakowań czy zachowanie płynnej produkcji.

Dlaczego 2Return

Najważniejsze korzyści:

1. Mniejsze koszty 

  • Redukcja kosztów operacyjnych poprzez wspólne korzystanie z puli opakowań, powodujące mniejszy koszt transportu i mniejszą ilość niezbędnych operacji. Zaoszczędź na kosztach magazynowania i zwolnij miejsce dla Twojego businessu.

2. Ochrona

  • Nie ryzykuj zakłócenia łańcucha dostaw z powodu złej jakości opakowań.

3. Płynność finansowa

  • Nie inwestuj niepotrzebnie w produkty logistyczne. Zainwestuj tam, gdzie jest to naprawdę niezbędne.

4. Mniejsze koszty pracy

  • Pozwól swoim pracownikom skupić się na Twojej podstawowej działalności.

5. Elastyczność

  • Dostosuj swoje potrzeby do wymagań względem zmian na rynku i sezonowości.

6. Zrównoważony rozwój

  • Zmniejsz negatywny wpływ na środowisko naturalne zachowując pełną wydajność.

7. Pełna kontrola

  • Uzyskaj pełną kontrolę nad swoimi opakowaniami w czasie rzeczywistym.