Dlaczego 2Return?

Będąc częścią Grupy Rotom, 2Return posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do skutecznego i efektywnego zarzadzania przepływem opakowań dla nawet najbardziej skomplikowanego łańcucha dostaw. Zmniejszamy dystans a co za tym idzie koszty generowane przez transport, zapewniamy odpowiednią kontrolę nad jakością opakowań w każdym momencie cyklu, dostarczamy w systemie just-in-time zapewniając płynność produkcji. Nasz zaawansowany system IT zapewni szczelność procesu zapobiegając niekontrolowanej utracie produktów logistycznych.

Dzięki współpracy z 2Return możesz skupić się jedynie na własnym businessie zostawiając cały proces dbania o Twoje produkty logistyczne naszym specjalistom, oczekując na wymierne i konkretne oszczędności takie jak zmniejszenie kosztów opakowań, dodatkowa przestrzeń magazynowa, brak ryzyka związanego z magazynowaniem pustych opakowań czy zachowanie płynnej produkcji.

Dlaczego 2Return

Najważniejsze korzyści:

  1. Mniejsze koszty

  Redukcja kosztów operacyjnych poprzez wspólne korzystanie z puli opakowań, powodujące mniejszy koszt transportu i mniejszą ilość niezbędnych operacji. Zaoszczędź na kosztach magazynowania i zwolnij miejsce dla Twojego businessu.

  2. Ochrona

  Nie ryzykuj zakłócenia łańcucha dostaw z powodu złej jakości opakowań.

  3. Płynność finansowa

  Nie inwestuj niepotrzebnie w produkty logistyczne. Zainwestuj tam, gdzie jest to naprawdę niezbędne.

  4. Mniejsze koszty pracy

  Pozwól swoim pracownikom skupić się na Twojej podstawowej działalności.

  5. Elastyczność

  Dostosuj swoje potrzeby do wymagań względem zmian na rynku i sezonowości.

  6. Zrównoważony rozwój

  Zmniejsz negatywny wpływ na środowisko naturalne zachowując pełną wydajność.

  7. Pełna kontrola

  Uzyskaj pełną kontrolę nad swoimi opakowaniami w czasie rzeczywistym.