Pełna obsługa w zakresie zarządzania i administrowania paletami

Pełna obsługa w zakresie zarządzania i administrowania paletami

Rozwiązanie zaproponowane przez 2Return okazało się dla nas idealne. Problemy z dostępnością i jakością palet po prostu zniknęły. Teraz możemy skupić się jedynie na naszej pracy…

marcieuat_casestudy/c/u/cust-img2_1_1_5.jpg
Paul W.
Supply Chain Manager

Na życzenie klienta, przeprowadziliśmy w jego firmie audyt skoncentrowany głównie na obiegu i zarzadzaniu paletami. Bazując na wnioskach z przeprowadzonych badań, wdrożyliśmy zmianę, polegającą na przeniesieniu całej gospodarki paletowej do pobliskiego magazynu 2Return. W fabryce, cały zapas palet został zastąpiony przez cztery naczepy samochodowe, które wahadłowo kursują pomiędzy magazynem Klienta a 2Return. Palety wykorzystywane do transportu produktów pobierane są bezpośrednio z naczep, znacznie upraszczając i skracając operacje (rozładunek, magazynowanie, pobieranie z magazynu). Palety zwracane przez kontrahentów naszego Klienta są dostarczane do magazynu 2Return, w którym są poddawane inspekcji w jakościowej i sortowane według typu. Palety, które nie spełniają wymagań zostają zastąpione przez palety sprawne, aby były gotowe do ponownego użycia. Dla każdej dostawy do magazynu Klienta, system zarządzający procesem automatycznie tworzy niezbędne dokumenty. 2Return dba o bilans transakcji i dostaw oraz raportowanie wszystkich danych towarzyszących temu procesowi. Wszystkie operacje są dostępne dla każdej ze stron w trybie niemal rzeczywistym - każda operacja niesie za sobą ślad w postaci zapisanych danych dotyczących każdego ruchu.

Odzysk opakowań pomógł naszemu Klientowi, czyniąc jego cykl produkcyjny bardziej zoptymalizowanym (lean production) redukując niepotrzebne operacje i koszty. Oprócz zredukowania zapasów palet w magazynie do niezbędnego minimum, uprościł proces podawania palet na produkcję poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości palet bez potrzeby dodatkowej kontroli. Wcześniej, palety magazynowane na zewnątrz pozostają teraz suche, będąc łatwo dostępne bezpośrednio z naczepy.

Wiele razy, nasz system IT odpowiedzialny za administrowanie całym obiegiem palet udowodnił swoją wartość a często okazywał się wiodącym argumentem za wprowadzeniem podobnych zmian u wielu naszych Klientów.

Nasz klient zajmuje się pakowaniem i dystrybucją produktów płynnych (rozlewnia) do puszek i butelek. Firma oferuje kompleksową obsługę w zakresie produkcji i dystrybucji napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Produkty pakowane i wysłane są na paletach drewnianych. Ponieważ proces produkcji jest w pełni zautomatyzowany, dostarczane palety muszą spełniać najwyższe standardy jakościowe. Dodatkowo, jak każdy zakład produkujący żywność, zobligowany jest to zachowania najwyższych standardów higienicznych.

Usługa: odzysk opakowań, zarzadzanie opakowaniami zwrotnymi
Branża: żywność, pakowanie, logistyka