Pełne zarządzanie gospodarką paletową powierzone ekspertom z 2Return

Pełne zarządzanie gospodarką paletową powierzone ekspertom z 2Return

W końcu pozbyliśmy się zalegających palet z naszego magazynu i placu, zyskując sporo miejsca w magazynie. Dodatkowo zauważyliśmy znaczący wzrost palet powracających do naszego obiegu

marcieuat_casestudy/c/a/case3-cust-img_6.png
Ruud,
Kierownik Magazynu

Ogromne, codzienne zapotrzebowanie na palety to domena wielu zakładów produkcyjnych. Aby zapobiec problemom powodującym przerwy w produkcji, palety muszą spełniać wszystkie wymagania. Dodatkowo, pomimo ogromnej dziennej konsumpcji palet pojawiają się problemy z zarzadzaniem ryzykiem związanym ze składowaniem palet – brak przestrzeni magazynowej, ryzyko pożarowe itp. Dlatego też palety najczęściej produkowane są na zamówienie i dostarczane bezpośrednio na produkcję. Po dostawie, puste palety muszą być zwrócone do producenta w celu ponownego użycia. I tu zwykle pojawia się problem.

Podobne wyzwania spotkały naszego Klienta – lidera na rynku opakowań kartonowych. Jednogłośnie stwierdzono, że chcą skupić się jedynie na własnej produkcji, powierzając jednocześnie zarzadzanie własną gospodarką paletową ekspertom z 2Return. Zapasy pustych palet natychmiast zostają przeniesione do magazynów 2Return, zlokalizowanych bezpośrednio przy fabrykach naszego Klienta, pozostawiając jedynie niezbędny, minimalny zapas. Niektóre fabryki decydują się na pozostawienie zapasów z opcją uzupełniania palet w systemie Kanban. Każda dostawa do odbiorców naszego Klienta jest rejestrowana w naszym systemie. Dzięki temu, 2Return sprawnie zarządza odbiorami pustych palet – dostawy pełnopojazdowe, lub częściowe – od kontrahentów wprost do własnych magazynów. Tam palety poddawane są inspekcji, naprawie i sortowane na poszczególne typy. Palety, które nie spełniają wymagań zostaną naprawione przed ponownym użyciem. Część palet dostarczanych do kontrahentów staję się ich własnością i nie wracają do obiegu. Braki te automatycznie są uzupełniane przez dostawców, utrzymując w ten sposób niezmienną pulę palet w obiegu. Przed rozpoczęciem każdej współpracy, 2Return uzgadnia dokładnie wszystkie elementy procedury obiegu palet i tak też prowadzi rozliczenie wykorzystując zaawansowany system IT. Dzięki temu nasi operatorzy dokładnie wiedzą ile i gdzie oraz jaki typ palet znajduje się w każdej lokalizacji. Ruch każdej palety rejestrowany jest w naszym systemie IT.

Zarzadzanie gospodarką paletową przez 2Return przyniosła naszemu Klientowi wiele korzyści w zakresie zmniejszenia ilości niezbędnych operacji potrzebnych do zapewnienia palet na produkcję, ale również zorganizowaliśmy odzyskanie palet od jego Kontrahentów. 2Return zorganizował i skutecznie zarządza poolem paletowym (obiegiem palet) utrzymując odpowiedni balans dla wszystkich jego uczestników. Ponieważ każda paleta dostarczona do Klienta jest uprzednio sprawdzona, pozwoliliśmy się skupić naszemu Klientowi tylko na własnej produkcji opakowań kartonowych.

Nasz Klient jest wiodącym producentem i dostawcą opakowań kartonowych dla kontrahentów z wielu branż. Ze względu na różnorodność rozmiarów, nie wszystkie produkty mogą być transportowane za pomocą standardowych palet i w wielu przypadkach niezbędne są palety o niestandardowych wymiarach. Dodatkowo, dla kontrahentów z branży spożywczej, wprowadzane są systematycznie palety plastikowe, które wypierają palety drewniane. Opakowania kartonowe produkowane na zamówienie posiadają bardzo różne wymiary, wymagając to coraz innych wymiarów palet.

Usługa: odzysk opakowań, obieg palet
Branża: Produkcja opakowań