Środowisko naturalne

Odpowiedzialny i zrównoważony rozwój.

Środowisko naturalne

Odpowiedzialny i zrównoważony rozwój (CR & S) to niezwykle istotna sprawa dla środowiska naturalnego, wprowadzająca bardzo ważne rozwiązania do sposobu zarządzania przedsiębiorstwem. Ma to wpływ na zarządzanie ryzykiem w biznesie przy jednoczesnym osiągnięciu mniejszego, szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Wszyscy powinniśmy dbać o środowisko w taki sposób, aby swoją działalnością zminimalizować emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Najlepszą miarą emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez naszą aktywność biznesową jest emisja CO2. Jednym z powodów, dla których mierzymy ten wskaźnik jest potrzeba redukcji tych negatywnych zmian w przeliczeniu na przedsiębiorstwo, organizację czy też produkt. Dlatego też bardzo często dochodzi do handlu emisjami zanieczyszczeń. Termin „carbon neutral” jest znany bardzo dobrze w wielu przedsiębiorstwach z branży wydobywczej, farmaceutycznej, chemicznej i rolniczej. Jest on zachętą do redukcji emisji CO2 poprzez coraz większe opłaty z tym związane. Dzięki temu wiele firm coraz chętniej inwestuje w nowe technologie, oparte na nowoczesnych rozwiązaniach bardziej przyjaznych środowiskowi naturalnemu.

Jeśli chodzi o opakowania logistyczne, wybór odpowiedniego modelu czy rodzaju zależy głównie od szeregu kompromisów, a w szczególności procentu i kosztów związanych ze stratą bądź uszkodzeniem opakowania. Producenci towarów szukają równowagi pomiędzy kosztami związanymi z ochroną produktów, ich samych, oraz środowiska.

Nie jest ważne, czy produkt wykonany jest z drewna, plastiku czy metalu. Zawsze może być użyty ponownie, zmniejszając przy tym negatywne oddziaływanie na środowisko. Dlatego też dbamy o to, aby maksymalnie wykorzystać każde opakowanie i zapobiec pochopnej eliminacji z obiegu lub kosztownemu, zbyt szybkiemu procesowi recyclingu. Możemy także dostarczyć to opakowanie do innego odbiorcy, blisko jednego z naszych centrów, aby mógł być ponownie użyty. Jesteśmy przekonani, że wspólne używanie (użytkowanie) produktów logistycznych przez wiele podmiotów, wzmocni zrównoważony rozwój i zmniejszy koszty.